Sitemap

Švábi jsou běžným domácím škůdcem.Mohou být na obtíž, ale také přenášejí nemoci.Drcení švábů může mít následky uvnitř i vně domova.

Uvnitř domu mohou rozdrcení švábi uvolňovat pachy, které jsou pro člověka nepříjemné nebo škodlivé.Mrtvoly švábů mohou také přitahovat další škůdce, jako jsou mravenci, kteří mohou šířit nebezpečné bakterie.Mimo domov mohou rozdrcení švábi kontaminovat povrchy svým trusem nebo výkaly.Tato kontaminace by mohla vést k otravě jídlem, pokud by ji lidé pozřeli, nebo k napadení nežádoucím hmyzem, pokud by nebyla ošetřena.

Vede zabíjení švábů k nárůstu jejich populace?

Švábi jsou škůdci, kteří mohou v domácnosti způsobit mnoho škod.Je také známo, že je přitahují věci, jako je jídlo a voda, což může vést k růstu jejich populace.Pokud se jich chcete pokusit zbavit, aniž byste poškodili jejich populaci, možná budete chtít zkusit použít některé metody hubení švábů.Mezi nejběžnější způsoby hubení švábů patří postřikování insekticidem, chycení do lepkavých pastí nebo jejich rozdrcení těžkým předmětem.Je důležité použít správnou metodu pro vaši konkrétní situaci, protože každá má svou vlastní sadu pro a proti.Nakonec je na vás jako na majiteli domu, abyste se rozhodli, co je pro něj nejlepší.

Existuje souvislost mezi počtem zabitých švábů a počtem, který se objeví?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože závisí na řadě faktorů, včetně velikosti a typu švábů, prostředí, ve kterém žije, a toho, jak často je lidé zabíjejí.Někteří odborníci se však domnívají, že drcení švábů jich skutečně přitahuje více.Může to být způsobeno tím, že pach rozdrcených švábů vnímají jako znamení, že jídlo je poblíž.Kromě toho může zabíjení velkého množství švábů učinit jejich domovy neobyvatelnými nebo dokonce nebezpečnými pro jiný hmyz, což vede k celkovému poklesu populací.

Jaký je důvod tohoto jevu?

Odpověď na tuto otázku je trochu komplikovaná, ale existuje několik důvodů, proč by drcení švábů mohlo přitahovat více brouků.Za prvé, švábi jsou mrchožrouti a sežerou vše, co najdou.Když je rozdrtíte, části jejich těla se rozsypou a mohou obsahovat potravu, kterou mohou ostatní brouci považovat za chutnou.Kromě toho rozdrcení švábi uvolňují vůni, kterou mnoho jiného hmyzu považuje za přitažlivou.Konečně zvuk drcení může stačit k tomu, aby vylekal ostatní hmyz a přiměl je ve strachu uprchnout.

Jak je to ve srovnání s jinými metodami hubení škůdců?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože účinnost různých metod kontroly škůdců závisí na řadě faktorů, včetně typu švábů, velikosti a umístění napadení a vašich osobních preferencí.Nicméně některé obecné tipy, které mohou být užitečné, zahrnují:

-Použití insekticidu nebo pesticidu, který je speciálně navržen k hubení švábů.Minimalizujete tak riziko poškození jiného hmyzu v domácnosti.

-Zakrývání všech zdrojů potravy, které by mohly přitahovat šváby (jako jsou prázdné plechovky nebo otevřené krabice).

- Ujistěte se, že všechny trhliny a štěrbiny ve stěnách a podlahách jsou utěsněny.To pomůže zabránit tomu, aby se švábi dostali do domů při hledání potravy.

-Odstranění nepořádku nebo předmětů, které mohou sloužit jako hnízda plotic (včetně starých novin, izolace, noh nábytku).

Je drcení švábů účinným způsobem, jak se jich zbavit?

Švábi jsou běžnými škůdci v mnoha domácnostech.Někteří lidé si myslí, že drcení švábů jich přitahuje více, jiní se domnívají, že je to neefektivní způsob, jak se jich zbavit.Pravda může být někde mezi těmito dvěma pohledy.

Existuje několik důvodů, proč může drcení švábů fungovat lépe než jiné metody, jak se jich zbavit.Za prvé, švábi mají tendenci se skrývat, když se cítí ohroženi nebo vystrašení, takže zničení jejich úkrytů může pomoci snížit počet švábů, které vidíte.Za druhé, rozdrcení švábi uvolňují chemickou látku zvanou diacetyl, která je toxická pro lidi a jiná zvířata.To znamená, že pokud rozdrtíte dostatek švábů, pravděpodobně některé nebo všechny zabijete.Konečně, rozdrcená těla švábů jsou skvělou návnadou pro další hmyz, jako jsou mravenci nebo vosy, které mohou pomoci kontrolovat populaci švábů ve vaší domácnosti.

Na druhé straně existuje také několik nevýhod použití drcení jako metody pro kontrolu populace švábů.Jednak může být obtížné rozdrtit dostatek švábů, aby to mělo dopad na velikost populace.Kromě toho mohou rozdrcená těla švábů šířit bakterie a plísně po vašem domě, což by mohlo způsobit problémy vám a vašim rodinným příslušníkům (zejména pokud jsou na tyto látky alergičtí).

Jsou s drcením švábů spojena nějaká zdravotní rizika?

S drcením švábů nejsou spojena žádná zdravotní rizika.Ve skutečnosti mohou být prospěšné, protože mohou váš domov zbavit nežádoucích škůdců.Pokud zjistíte, že přítomnost švábů způsobuje problém ve vaší domácnosti, zvažte použití insekticidu k jejich hubení.

Jaké jsou některé alternativní metody řešení problému švábů?

  1. K hubení švábů nepoužívejte insekticidy ani jiné agresivní chemikálie.Ty pouze zabijí hmyz a vytvoří nové problémy v budoucnu.
  2. Zkuste použít pasti místo jedů k chytání švábů.Umístěte pasti s návnadou v blízkosti oblastí, kde je podezření, že by mohly být problémem, například kolem kuchyňského dřezu nebo za nábytkem.Jakmile je šváb chycen, vypusťte ho zpět do jeho přirozeného prostředí, kde může účinněji šířit svou populaci.
  3. Vyčistěte veškeré rozlité látky nebo úlomky, které mohly přilákat šváby, a utěsněte všechny praskliny a otvory v základech a zdech vašeho domova, abyste jim zabránili vniknutí.
  4. Povzbuďte své nájemníky, aby si po sobě uklízeli tím, že do jejich nájemních smluv umístíte oznámení, že jsou odpovědní za úklid všech nepořádků vzniklých v jejich jednotkách, včetně švábího trusu!
  5. Vzdělávejte se o tom, jak švábi fungují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, než se stanou pro vás nebo vaše nájemníky problémem.Na internetu je k dispozici mnoho užitečných zdrojů, například tato webová stránka o tom, jak se přirozeně zbavit švábů!.

Jak můžete zabránit tomu, aby se švábi dostali do vašeho domova?

  1. Šváby přitahuje vlhko a teplo.
  2. Abyste zabránili pronikání švábů do vašeho domova, utěsněte trhliny a otvory v základech, stěnách a podlahách; uklízet rozlité látky a nečistoty; udržujte prostory pro skladování potravin čisté; k odstranění nahromaděného nepořádku a fekálního materiálu použijte vysavač s nastavením vysoké rychlosti; instalovat nebo udržovat pasti, které zachytí dospělé šváby; použijte insekticid k ošetření oblastí, kde je známo, že se shromažďují (například kolem vodních zdrojů).
  3. Pokud ve svém domě najdete šváby, zkuste místo vysavače použít smeták nebo lopatku.Než hmyz vyhodíte, zameťte nebo vytřepejte do nádoby mimo dům.

Co přitahuje šváby do určitých oblastí více než jiné?

Švábi přitahují oblasti s vysokým obsahem vlhkosti.Oblasti s poškozením vodou, rozlitím nebo jinými zdroji vlhkosti budou pro šváby atraktivnější než suché oblasti.Drcení švábů také zvyšuje jejich přitažlivost k těmto oblastem.

Všechny kategorie: Blog