Sitemap

Asijské plotice jsou menší než německé plotice a mají červenohnědou barvu.Mají také kratší tykadla a větší oči.Německé plotice jsou větší než asijské plotice a mají černou barvu.Mají také delší tykadla a menší oči. Jak asijští, tak němečtí švábi mohou způsobit problémy ve vaší domácnosti, pokud je nedržíte pod kontrolou.Pokud uvidíte jakékoli známky zamoření, jako je trus nebo narušená místa, kontaktujte odborníka, aby škůdce z vašeho domova odstranil.

Odkud asijští plotice pocházejí?

Asijští plotice pocházejí z mnoha různých částí světa, ale nejčastěji se vyskytují v Asii.Lze je nalézt i v jiných částech světa, ale častější jsou v Asii.Německé plotice pocházejí z Evropy a Severní Ameriky.

Hlavní rozdíl mezi asijskými a německými ploticemi je ten, že asijské plotice jsou menší než německé plotice.Dalším rozdílem je, že asijští švábi mají žlutohnědé tělo, zatímco němečtí švábi mají tělo červenohnědé.Konečný rozdíl je v tom, že nohy asijských plotic jsou kratší než nohy německých plotic.

Proč jsou asijské plotice přitahovány světlem?

Asijské plotice jsou přitahovány světlem, protože ho používají jako navigační prostředek.Vidí ve tmě, ale potřebují světlo, aby se zorientovali.Německé plotice naproti tomu světlo tolik nepřitahuje a pokud možno se mu vyhýbají.

Jsou němečtí plotice větší než asijští plotice?

Odpověď na tuto otázku závisí na velikosti dotčených plotic.Obecně lze říci, že asijské plotice jsou menší než německé plotice.Z tohoto pravidla však existují výjimky.Například někteří velcí asijští plotice mohou být větší než někteří velcí němečtí plotice.Navíc někteří malí asijští plotice mohou být menší než některé malé německé plotice.Obecně je ale většina Němců výrazně větší než většina Asiatů.

Létají oba druhy švábů?

Ano, oba druhy švábů mohou létat.Plotice asijská však pravděpodobněji létá než plotice německá.Plotice asijská má delší rozpětí křídel než plotice německá, což jí umožňuje lépe létat.

Jak dlouho může asijský nebo německý šváb žít bez jídla a vody?

Délka života asijského plotice a německého švába není známa, ale mohou krátkodobě přežít bez jídla nebo vody. Asijští plotice jsou obecně menší než plotice německé, takže se mohou snadněji schovat.Mají také lepší čich, který by jim mohl pomoci najít potravu nebo vodu. Němečtí švábi jsou větší než asijští švábi a vydrží delší období hladovění nebo dehydratace.Jejich životnost je však také neznámá, takže je těžké s jistotou říci, jak dlouho vydrží bez jídla nebo vody. Oba typy švábů lze nalézt v domácnostech a podnicích, takže je důležité, abyste proti nim přijali opatření, pokud máte obavy. o jejich přítomnosti.K hubení těchto škůdců můžete použít insekticidy, ale pokud se jich chcete úplně zbavit, vždy je nejlepší kontaktovat odborníka.

Co tito švábi jedí a pijí?

Asijští a němečtí švábi jsou švábi, ale mají různé diety.Asijští švábi jedí hodně hmyzu, zatímco němečtí švábi preferují potravu s vysokým obsahem cukru.

Jaké škody mohou způsobit vašemu domovu nebo firmě?

Asijští švábi vs němečtí švábi jsou dva různé typy švábů, které mohou způsobit mnoho škod ve vašem domě nebo firmě.Asijští švábi jsou obvykle menší než němečtí švábi, ale stále mohou způsobit mnoho škod, pokud nejsou vyhubeni.Asijští švábi jsou známí svou schopností šířit bakterie a viry, zatímco němečtí švábi mají tendenci hromadit mastnotu a úlomky, které mohou ve vaší domácnosti způsobit velká zdravotní rizika.Pokud máte obavy z výskytu švábů ve vaší domácnosti nebo firmě, je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc deratizátora.

Jak můžete zjistit, zda máte napadení některým typem švábů?

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda máte napadení některým typem švábů.Jedním ze způsobů je hledat důkazy o jejich přítomnosti, jako jsou trus nebo vejce.Pokud vidíte nějaké známky napadení, je důležité zasáhnout a škůdců se zbavit.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda máte zamoření, je zeptat se svého pronajímatele nebo domácí pojišťovny na typy švábů, které jsou běžné ve vaší budově.Mohou vám být schopni poskytnout pasti nebo spreje, které mohou pomoci zachytit a odstranit škůdce.Pokud vše ostatní selže, můžete zavolat profesionálního deratizátora, který použije silné chemikálie a/nebo pasti, aby se švábů zbavil.

Mohou švábi přenášet nemoci na lidi?Pokud ano, které?

Asijští a němečtí švábi jsou švábi, ale mohou na člověka přenášet různé druhy nemocí.Asijští švábi s větší pravděpodobností přenášejí bakterie způsobující antrax, zatímco němečtí švábi s větší pravděpodobností přenášejí bakterie způsobující mor.Obě tyto nemoci mohou být smrtelné, pokud se nakazí člověk.Je důležité udržovat váš domov čistý a bez švábů, abyste se vyhnuli onemocnění.

Jaký je nejúčinnější způsob, jak se zbavit zamoření?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože nejúčinnější způsob, jak se zbavit zamoření, se může lišit v závislosti na velikosti a typu problému s ploticemi.Některé tipy, které mohou být užitečné, však zahrnují:

-Použití vysavače s nastavením vysokého výkonu k odstranění všech viditelných chyb;

-Povzbudit obyvatele nemovitosti, aby prováděli pravidelná opatření proti škůdcům, jako je čištění rozlitých látek a úlomků;

-Instalace pastí nebo návnadových stanic v oblastech, kde je známo, že se shromažďují švábi (např. kolem vodních zdrojů nebo oblastí pro skladování potravin);

-Pokud se problém zdá být vážnější, kontaktujte profesionálního deratizátora.

můžete jim zabránit ve vstupu?

Existuje několik věcí, které lze udělat, abyste zabránili vstupu asijských švábů do vašeho domova.Jedním ze způsobů je udržovat odpadky těsně uzavřené a mimo dosah těchto škůdců.Pasti můžete umístit i do oblastí, kde se zdá, že se množí, například za spotřebiče nebo kolem vodních zdrojů.Navíc můžete použít chemické ošetření, abyste se jich natrvalo zbavili.Je však důležité si pamatovat, že i když jsou všechna tato opatření přijata, k zamoření nakonec dojde.Vždy je tedy nejlepší nechat odborníka na hubení škůdců pravidelně kontrolovat váš domov, zda nevykazuje známky aktivity plotic, abyste mohli podniknout vhodná opatření, než se věci vymknou z rukou.

pokud nějakou vidíte nebo si myslíte, že můžete mít zamoření?

Pokud si myslíte, že můžete mít napadení asijskými ploticemi, prvním krokem je zjistit, zda se skutečně jedná o asijské plotice.Plotice z jiných částí světa mohou vypadat velmi podobně jako plotice asijské, proto je důležité používat spolehlivou metodu identifikace.Pokud je plotice potvrzena jako plotice asijská, pak je dalším krokem podniknout kroky.

Pokud u vás doma uvidíte plotice asijskou, můžete udělat několik věcí:

  1. Utěsněte všechny praskliny nebo otvory, kudy by mohly vniknout.To zahrnuje za dveřmi a okny, kolem vodovodních a elektrických zásuvek a v rozích a štěrbinách.
  2. Vyčistěte veškeré jídlo nebo výkaly, které po nich zanechali švábi.To pomůže snížit jejich počet a schopnost šířit infestace.
  3. Obraťte se na profesionální společnost pro hubení škůdců, která vám pomůže s odstraněním napadení.Budou mít konkrétnější pokyny, jak ošetřit váš domov v případě napadení asijskými ploticemi.
Všechny kategorie: Blog