Sitemap

Vědecký název pro želvu indickou je Testudo hermanni.

Jak vypadá indická hvězdná želva?

Indická hvězdná želva je středně velká želva, která může dorůst až do délky dvou stop a vážit mezi 25 a 50 liber.Na lasturách mají charakteristický hvězdicový vzor, ​​který jim dává jméno.Obecně mají světle hnědou nebo tříslovou barvu s tmavšími znaky na hlavě, krku a ocase.Indické hvězdné želvy jsou velmi aktivní tvorové, kteří rádi tráví čas potulováním se po zahradě nebo hraním si ve vodě.

Kde je přirozené prostředí želvy indické?

Indická hvězdná želva se vyskytuje v suchých lesích střední a východní Indie.V současnosti není ohrožena, ale její přirozené prostředí je znehodnocováno odlesňováním.

Co jedí želvy hvězdné indické ve volné přírodě?

Indické hvězdné želvy jedí ve volné přírodě různé rostliny a hmyz.Jsou schopny strávit rostlinnou hmotu, kterou jiné želvy nemohou, což jim pomáhá přežít v oblastech s omezenými možnostmi potravy.Indické hvězdné želvy také konzumují malé množství masa, ale to není jejich hlavní strava.

V zajetí indické hvězdné želvy obvykle jedí vyváženou stravu, která zahrnuje seno, čerstvou zeleninu a ovoce a malé množství živočišných bílkovin (obvykle červy nebo cvrčky).

Jak velké želvy indické rostou?

Indické hvězdné želvy dorůstají délky asi dvou stop a váží kolem 30 liber.Mohou se dožít až 50 let.

Jak dlouho žijí želvy hvězdné indické v zajetí?

Indické hvězdné želvy mohou žít v zajetí až 50 let.Jsou to obecně zdravá a aktivní zvířata, která ráda tráví čas venku.Mohou však onemocnět nebo vyvinout zdravotní problémy, pokud jsou drženi ve stísněných podmínkách nebo pokud jejich strava není pestrá.Indické hvězdné želvy by měly dostávat různé čerstvé ovoce a zeleninu, stejně jako seno, slámu a další čerstvé materiály, aby byly zdravé.

Jsou indické hvězdné želvy ohrožené?

Želvy indické nejsou ohroženy, ale může jim hrozit, že se takovými stane.Želva indická je kriticky ohrožený druh a ve volné přírodě jich zbývá jen asi 1000.Hrozí jim ztráta přirozeného prostředí a pytláctví pro maso a kůži.

Proč jsou želvy indické ohrožené?

Indické hvězdné želvy jsou ohroženy kvůli ztrátě přirozeného prostředí a pytláctví.Ohrožuje je také obchod s exotickými mazlíčky.Želvy jsou zabíjeny pro maso, kůži a krunýře.

Co se dělá pro záchranu indické startortoise před vyhynutím?

Želva indická je kriticky ohrožený druh, kterému hrozí vyhynutí.Pro záchranu želvy se dělá mnoho věcí, ale nejdůležitější je chránit jejich stanoviště.

Želva se vyskytuje pouze v Indii a na Srí Lance a její populace již léta klesá kvůli pytláctví a ničení jejich stanovišť.Želvy jsou loveny pro maso, kůži a krunýře, které se používají v tradiční medicíně.Zapletou se také do nelegálního obchodu s divokou zvěří.

Existuje mnoho organizací, které se snaží chránit indickou hvězdnou želvu.Jedna skupina se nazývá Project Tortoise Trust (PTT). PTT spolupracuje s místními komunitami, aby jim pomohla naučit se chránit stanoviště želv.Poskytují také školení o tom, jak monitorovat a spravovat populace těchto zvířat.

Další organizací pracující na záchraně želvy indické je Wildlife SOS International (WSI). WSI pomáhá financovat výzkum nových způsobů ochrany životního prostředí želvy a snížení míry pytláctví.Spolupracují také s místními vládami a dalšími organizacemi na vytváření programů ochrany tohoto druhu.

Chcete-li pomoci zachránit želvu indickou před vyhynutím, můžete udělat mnoho věcí: podpořit organizace, které pracují na jejich ochraně; dozvědět se o jejich potřebách; darovat peníze nebo zásoby; nebo dobrovolně svůj čas.

Jak mohu pomoci zachránit indickou startortoise?

Existuje několik způsobů, jak můžete pomoci zachránit indickou hvězdnou želvu.Jedním ze způsobů je šířit povědomí o tomto ohroženém druhu a povzbuzovat lidi k jejich ochraně.Dalším způsobem je podpora organizací, které se zabývají ochranou těchto želv, jako je Wildlife Conservation Society (WCS). A konečně můžete těmto organizacím také darovat peníze nebo zásoby, abyste jim pomohli provádět jejich konzervační práce.

Existují jiné způsoby, jak pomoci kromě darování peněz?

Existuje několik dalších způsobů, jak pomoci indickým hvězdným želvám.Jedním ze způsobů je šířit informace o těchto zvířatech a jejich utrpení.Dalším způsobem je darovat peníze organizacím, které pracují na ochraně těchto želv a jejich prostředí.Nakonec se můžete také zapojit do úsilí o ochranu tím, že pomůžete vysadit nové stromy nebo vytvořit umělé mokřady, ve kterých mohou želvy žít.

Kolik vajíček naklade obvykle samice indické tartarugy najednou?

Samice Indiantartaruga obvykle klade dvě až čtyři vejce najednou.

Co je ještě na tomto druhu želvy zajímavého?

Indická hvězdná želva je druh želvy, která je endemická na indickém subkontinentu.Indická hvězdná želva je jednou z nejmenších želv a má klenutý krunýř, který měří až 25 cm v průměru.Na skořápce má také výrazný vzor ve tvaru hvězdy.Indická hvězdná želva je považována za zranitelnou kvůli svému omezenému rozšíření a nízké velikosti populace.

Všechny kategorie: Blog