Sitemap

Echinoida, denizyıldızı, kestaneler ve deniz salatalıklarını içeren bir grup deniz canlısıdır.Beş köşeli radyal simetrileri ve merkezi sinir sisteminin olmayışı ile diğer omurgasızlardan ayrılırlar.Ekinoidler tipik olarak kalsiyum karbonat veya kitinden yapılabilen sert bir dış kaplamaya sahiptir.Bazı ekinoidler, kendilerini yırtıcılara karşı savunmak için zehir salgılarlar.

Ekinoidler tüm okyanuslarda ve denizlerde yaşar, ancak en yaygın olarak kıyı şeridine yakın sığ sularda bulunur.Plankton veya diğer ekinoid larvalar gibi küçük avlarla beslenirler.Bazı ekinoidler, yiyecekleri sudan süzmek için kollarını kullanırken, diğerleri yüzeyden yiyecek maddelerini kapmak için dokunaçlarını kullanır.Ekinoid popülasyonları, okyanus sıcaklığındaki veya kirlilik seviyelerindeki değişikliklerden etkilenebilir.

Bilimsel sınıflandırmaları nedir?

Ekinoidler, deniz omurgasızlarının bir filumudur.Bilateral simetriye sahiptirler ve beş sınıfa ayrılırlar: Asteroidea, Ophiuroidea, Crinoidea, Echinoidea ve Asterioteuthidae.Ekinoidler, radyal simetrileri ve kalsifiye bir iç iskeletin varlığı ile diğer omurgasızlardan ayırt edilir.Ekinoidlerin çoğu, mercan resifleri veya deniz otu çayırları gibi sığ su habitatlarında yaşayan yalnız hayvanlardır.Bazı türler çok büyük olabilir ve iki metre uzunluğa ulaşabilir.

Ekinoid sınıfı ayrıca altı aileye ayrılır: Holothuriidae (ayçiçeği yıldızları), Paracrinoidea (deniz hıyarları), Pentacrinoidae (beş kollu denizyıldızı), Trochidae (deniz kestaneleri), Echinoidea (ekinodermler) ve Asterioteuthidae (asteroit yıldızları). Dünya çapında bilinen yaklaşık 1.500 ekinoid türü vardır.

Onlar nerede yaşıyor?

Ekinoidler, deniz omurgasızlarının bir filumudur.Denizde yaşarlar ve tüm dünya okyanuslarında bulunabilirler.Bazı ekinoidler çok yaygındır, diğerleri ise daha nadirdir.

Ekinoidlerin çoğu, onları avcılardan ve diğer çevresel faktörlerden korumak için kullandıkları sert bir dış kabuğa sahiptir.Ekinoidler ayrıca tüp ayaklarını sürünmek veya yüzmek için kullanarak hareket edebilirler.

Bazı ekinoidler okyanus tabanında yaşarken, diğerleri yüzeye yakın yaşar.Bazı ekinoidler planktonla beslenirken, diğerleri küçük balık veya kabuklularla beslenir.

Ekinoid popülasyonları, yaşadıkları yere ve kendilerini nasıl bir ortamda bulduklarına bağlı olarak değişir.Örneğin, bazı ekinoidlerin ılık sulardaki popülasyonları, soğuk sulardakilerden daha büyük olma eğilimindedir.

Neye benziyorlar?

Ekinoidler bir tür deniz yıldızıdır.Yukarı veya aşağı tutulabilen beş kolları ve sırtlarında bir diskleri var.Bazı ekinoidlerin üzerlerinde renkli desenler bulunurken, diğerleri sadedir.

Ekinoidler küçük avları ağız parçalarıyla emerek ve sonra mideleriyle ezerek yerler.Suda hareket etmek için kollarını kullanırlar ve ayrıca avlarını sersemletmek veya kendilerini savunmak için ağızlarından su fışkırtabilirler.

Tipik ömürleri nedir?

Ekinoidlerin tipik olarak yaklaşık 10 yıllık bir ömrü vardır.Çok daha uzun yaşayabilirler, ancak yaşam süreleri genellikle predasyon veya hastalık nedeniyle daha kısadır.

Nasıl çoğalırlar?

Ekinoidler, deniz omurgasızlarının bir filumudur.Gamet adı verilen genetik olarak farklı iki hücre türünün bir embriyo oluşturmak üzere kaynaştığı, nesillerin değişimi adı verilen bir süreçle çoğalırlar.Embriyo daha sonra bir genç ekinoid ve sonunda olgun bir yetişkin ekinoid haline gelir.Ekinoidler, bir yetişkin ekinoidin iki yeni yetişkine bölündüğü fisyon yoluyla da çoğalabilir.

Ekinoidler genellikle deniz tabanında veya yüzeye yakın yerlerde yaşayan küçük canlılardır.Hareket etmek ve beslenmek için kullandıkları beş çift uzantıları vardır.Bazı ekinoid türleri kollarını ve bacaklarını kullanarak yüzebilir.

Ekinoidlerin çoğu etoburdur ve kabuklular veya balık yumurtası gibi küçük organizmaları yerler.Ancak bazı türler otçuldur ve bitkileri yerler.

Ne yiyorlar ve nasıl yiyecek alıyorlar?

Ekinoidler, yaşadıkları sudan küçük parçacıkları süzerek besin elde eden filtre besleyicilerdir.Genellikle küçük kabukluları ve diğer deniz canlılarını yerler.Bazı ekinoidlerin, yiyecekleri emmek için kullanılan uzun bir tüp olan bir hortumu vardır, diğerleri ise avlarını yakalamak için dokunaçlarını kullanır.

Avcıları var mı?

Ekinoidler bir tür deniz yıldızıdır.Avcıları yoktur ve açık okyanusta yaşarlar.Bazı ekinoidler kıyı şeridinde bulunabilir, ancak genellikle büyük derinliklerde bulunurlar.

Avcılara karşı kendilerini nasıl savunurlar?

Ekinoidler, tüm okyanuslarda bulunabilen çeşitli deniz canlıları grubudur.Küçük, narin yaratıklardan büyük, etkileyici hayvanlara kadar çeşitlilik gösterirler.

Ekinoidlerin kendilerini yırtıcılara karşı savunma yollarından biri de dikenlerini kullanmaktır.Bu keskin noktalar, saldırganları savuşturmalarına ve yaralanmalarını önlemelerine yardımcı olur.

Bazı ekinoidler ayrıca dokunaçlarını yiyecek yakalamak veya kendilerini yırtıcılardan korumak için kullanır.Hatta bazı türlerin saldırganları caydırmak için zehirli sivri uçlar saldığı bile biliniyor.

Yöntem ne olursa olsun, ekinoidlerin kendilerini savunmanın ve okyanus dünyasında güvende kalmanın birçok yolu vardır.

Onları etkileyen parazitler var mı?

Ekinoidleri etkileyebilecek birkaç parazit vardır.Biri, ekinoidlerde parazitik dermatite neden olabilen nematoddur.Diğer bir parazit, ekinoidlerde mide tenyalarına neden olan sestoddur.Son olarak, bazı yassı solucan türleri ekinoidleri enfekte edebilir ve iç organlarının çürümesine neden olabilir.

İnsanlar için herhangi bir ekonomik önemi var mı?

Deniz dünyasının oldukça büyük bir parçası olan 10.000'den fazla bilinen ekinoid türü vardır.Çoğunlukla kıyılara veya adalara yakın ılık denizlerde bulunurlar, ancak bazıları daha soğuk sularda da yaşar.Ekinoidlerin çoğu küçüktür - bir inçten daha kısadır - ancak aralarında birkaç dev vardır.

Ekinoidler okyanus besin ağında önemli bir rol oynar.Bazıları plankton ve diğer küçük canlılarla beslenir; diğerleri mercan veya yosun yerler.Her iki durumda da sayıları, işleri dengeli ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur.Bazı insanlar ekinoid fosillerini hatıra olarak toplar, ancak çoğu tür çok küçük ve narin oldukları için ticari olarak çok değerli değildir.

İnsanlar için kültürel veya dini bir önemi var mı?

Bazı ekinoidlerin insanlar için kültürel veya dini önemi vardır.Örneğin deniz kestanesi, dikenleri ve deniz yosununa benzemesi nedeniyle Japon sanatında kullanılmaktadır.Koni salyangozu Çin'de sabrın sembolü olarak kullanılır.Ve deniz yıldızı, beş köşeli yıldız şekli nedeniyle dövmeler için popüler bir motiftir.

Echinoida popülasyonları veya bireysel türlerle ilgili herhangi bir koruma endişesi var mı?

Echinoida popülasyonları veya bireysel türlerle ilgili koruma endişeleri vardır.Bu endişelerden bazıları, aşırı avlanma, habitat tahribatı ve iklim değişikliği nedeniyle ekinoid popülasyonlarının potansiyel kaybını içerir.Ek olarak, bazı türler, nadir oldukları veya küçük aralıkları olduğu için yok olmaya karşı savunmasız olabilir.Ayrıca, popülasyonları çok fazla azalırsa bazı ekinoidlerin neslinin tehlikede olabileceği endişesi de vardır.Bu popülasyonların ve türlerin korunmasına yardımcı olmak için insanların karşılaştıkları tehditleri bilmeleri ve gerektiğinde harekete geçmeleri önemlidir.

Tüm Kategoriler: Blog