Sitemap

'Khar' kelimesi 'siyah' anlamına gelir.Karanlık veya kasvetli bir şeyi tanımlamak için kullanılır.Örneğin, şiddetli yağmur yağdığı için havanın khar olduğunu söyleyebilirsiniz.Alternatif olarak, bu kelimeyi çok ciddi veya ciddi birisini tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Farsçada 'khar' nasıl okunur?

'Khar' kelimesi Farsça'da /xɑːr/ olarak telaffuz edilir.Fars alfabesinin ilk harfidir ve İngilizce "car" kelimesi gibi telaffuz edilir.

- 'har' kelimesinin kökeni nedir?

'Khar' kelimesi eski Pers dilinden türetilmiştir.Kelime anlamı 'siyah'tır.

'khar' Farsça'da yaygın bir kelime midir?

Evet, 'khar' Farsça'da yaygın bir kelimedir."Siyah" veya "karanlık" anlamına gelir.

'Khar' cümle içinde nasıl kullanılabilir?

"Khar" kelimesi bir cümle içinde "Farsça" anlamında kullanılabilir.Örneğin, "Ben İranlıyım, bu yüzden khar'ı biliyorum" diyebilirsiniz.

'Khar' içeren bazı örnek cümleler nelerdir?

Bunlar 'khar' içeren bazı örnek cümlelerdir.Verilebilecek daha pek çok örnek var, ancak bunlar size bu Farsça kelimeyi anlamanız için iyi bir başlangıç ​​sağlayacaktır.

  1. خرجت من المدينة في أيامك لأنها تعبد القرآن لغيره
  2. هو واحد من السائلين الذين يعتقدون بالقرآن لا يعرفونه
  3. إِسْمَاعِيلَ: { وَالْمُسْتَعْمِلِينَ } [البقرة: 255]
  4. وَالْمُسْتَعْمِلِينَ { مِمَّا } [البقرة: 255]
  5. كان ابو معاذ يتبع السورة وهو مؤمن بالله وبالدي裔 مستعملة لها
  6. ... (Kuran, 2:25 (...) استعملوا الدیک‌کی ویدعوos yadikka weda'a - "Aklını kullan ve ona dua et."(...) نصیبی!إِسْمَاعِیلَ { ... } [الکبېر: 6](...) «(...)»

Bana 'khar'ın bir tanımını verebilir misin?

'Khar' kelimesi Farsça'da "siyah" anlamına gelir.İngilizce "sevgilim" kelimesine benzer şekilde bir sevgi terimi olarak kullanılır.Khar, karanlık veya kasvetli bir şeyi tanımlamak için bir sıfat olarak da kullanılabilir.

'Khar' kelimesini nereden duydun?

'Khar' kelimesi Farsçadan türetilmiştir ve 'karanlık' anlamına gelir.Bir isim veya fiil olarak kullanılabilir.Örneğin, "Dükkâna gidiyorum" veya "Khar yedim" diyebilirsiniz.

Birisi 'khar' kelimesini kullandığında ne anlama gelir?

Biri 'khar' kelimesini kullandığında, Farsça'dan bahsediyorlar.Farsça'da 'khar' kelimesi 'sevgilim' anlamına gelir.Yani bir kişi, birinin kendi khar'ı olduğunu söylediğinde, bu kişinin özel ve sevgili olduğunu söylüyor.

Farsçadan gelen başka bir kelime biliyor musunuz?

Dilden türetilen bazı Farsça kelimeler şunlardır: khara ("siyah" anlamına gelir), harakat ("hareket" anlamına gelir) ve zendegi ("yaşam" anlamına gelir). Ek olarak, çarşı, çarşaf ve şah gibi İngilizce sözlüğüne giren bir dizi Farsça kelime vardır.

khar'ın aslen hangi dilden geldiğini biliyor musunuz?

Khar dili, eski Pers dilinden kaynaklanmıştır.Bugün hala İran'da konuşulmaktadır ve aynı zamanda Afganistan'ın resmi dillerinden biridir.Khar, Farsça'nın bir lehçesidir ve kendine özgü gramer ve kelime dağarcığına sahiptir.Ayrıca, bir bölgeden diğerine önemli ölçüde değişen birçok khar lehçesi vardır.

Har'ın Farsça'daki anlamı dışında başka bir anlamı var mı?

Farsçada khar için birkaç başka anlam daha vardır, ancak bunlar o kadar yaygın olarak kullanılmazlar.Bir anlamı "siyah" veya "karanlık"tır.Başka bir anlamı "mutlu" veya "keyifli"dir.Son olarak, khar aynı zamanda "bir tür ağaç" anlamına da gelebilir.

Tüm Kategoriler: Blog