Sitemap

New Jersey, 8,7 milyondan fazla nüfusa sahip ve onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en kalabalık altıncı eyalet yapıyor.Garden State, Newark, Trenton ve Camden gibi büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük kasaba ve köylere ev sahipliği yapmaktadır.New Jersey'nin nüfus yoğunluğu, daha yoğun bir bölgede yaşayan 19 milyondan fazla insanın yaşadığı Florida'dan çok daha düşük.Bununla birlikte, Florida'nın nüfusu eyalet genelinde daha geniş bir alana yayılmıştır.New Jersey'nin medyan hane geliri Florida'daki 51.000 dolara kıyasla yaklaşık 76.000 dolar.Ek olarak, New Jersey'de üniversite diplomalı sakinlerin oranı (%33) Florida'dan (%25) daha yüksektir.

Florida'nın nüfusu nedir?

Florida'nın nüfusu 19 milyondan fazla.New Jersey'nin nüfusu 8 milyonun biraz üzerinde.Yani, Florida'da New Jersey'den yaklaşık üç kat daha fazla insan var.

Hangi eyalet daha fazla nüfusa sahip?

New Jersey eyaletinin nüfusu 8,7 milyondan fazla, Florida'nın nüfusu ise 19 milyondan fazla.Bu, New Jersey'nin Florida'dan 10 kat daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip olduğu anlamına gelir.Ek olarak, New Jersey'deki medyan hane geliri Florida'daki 41.000 dolara kıyasla 86.000 dolar.Bu nedenle New Jersey'nin Florida'dan çok daha müreffeh bir eyalet olduğu söylenebilir.

New Jersey'nin nüfusu Florida'dan ne kadar büyük?

New Jersey'de 8 milyondan fazla insan varken, Florida'da 19 milyonun biraz üzerinde.Bu, New Jersey'nin Florida'nın iki katından daha büyük olduğu anlamına gelir!Ek olarak, New Jersey'nin nüfusu Florida'nınkinden daha hızlı büyüyor, bu yüzden gelecekte daha da büyümeye devam edecek.

New Jersey'nin nüfusu büyüyor mu yoksa küçülüyor mu?

New Jersey'nin nüfusu son birkaç yıldır artıyor, ancak yine de Florida'nınkinden çok daha küçük.2010'da New Jersey'de 9 milyonun biraz üzerinde, Florida'da ise 18 milyonun üzerinde insan vardı.Bununla birlikte, 2020 yılına kadar New Jersey'nin yaklaşık 11 milyon, Florida'nın ise yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip olması bekleniyor.Bu, New Jersey nüfusunun Florida'nın nüfusundan daha hızlı büyüdüğü, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer eyaletlere kıyasla hala çok küçük olduğu anlamına geliyor.

Florida'nın nüfusu büyüyor mu yoksa küçülüyor mu?

Florida'nın nüfusu artıyor, New Jersey'nin nüfusu azalıyor.Her iki eyaletin nüfusu 2010'dan 2014'e yaklaşık %1 arttı.Ancak Florida'nın nüfusu %2,7 artarken, New Jersey'nin nüfusu %0,8 küçüldü.Bu, Florida nüfusunun genel olarak New Jersey nüfusundan daha büyük olduğu anlamına gelir.

Bu eğilime katkıda bulunabilecek bazı faktörler arasında Florida'da yaşlanan bir nüfus ve New Jersey'de ölümlerden daha fazla doğum sayılabilir.Ek olarak, daha sıcak iklimi ve istihdam olanakları nedeniyle bazı insanlar Florida'ya diğer eyaletlerden taşınabilir.Tersine, bazı insanlar Florida'yı yüksek bir yaşam maliyeti olduğu veya diğer eyaletlerde olduğu kadar çok iş fırsatı olmadığı için terk edebilir.

Genel olarak, her iki devletin de nüfuslarının zaman içinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüdüğü görülmektedir.Ancak bu büyüme eşit olarak dağılmamaktadır; her eyaletteki belirli alanlar diğerlerinden daha hızlı büyüyor.Sonuç olarak, bir şey değişmedikçe (örneğin, daha fazla insan Florida'ya girip çıkmadıkça) eyaletler arasındaki eşitsizlikler büyümeye devam edecektir.

New Jersey'nin nüfus artışına veya azalmasına hangi faktörler katkıda bulunur?

New Jersey'nin nüfus artışına veya azalmasına katkıda bulunan birçok faktör var.Bunlardan bazıları ekonomik istikrar, eğitim seviyeleri, sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti ve kalitesi, toplu taşıma seçenekleri ve iklimi içerir.Ek olarak, göç oranları ve iç göç de nüfus artışında veya azalmasında rol oynamaktadır.

Genel olarak, belirli bir durumda genel nüfus artışından veya düşüşünden hangi faktörün sorumlu olduğunu belirlemek zordur.Ancak, her eyalette nüfus artışına veya azalmasına katkıda bulunan çeşitli faktörleri anlayarak, politika yapıcılar kaynakları nüfus artışı veya azalması üzerinde en büyük etkiye sahip olacak alanlara daha iyi hedefleyebilirler.

Florida'nın nüfus artışına veya azalmasına hangi faktörler katkıda bulunur?

Florida'nın nüfus artışı veya düşüşü büyük ölçüde doğal kaynakları, ekonomik istikrarı ve hava durumu gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.Katkıda bulunan diğer faktörler arasında Florida'nın işletmeleri ve işçileri cezbeden düşük vergileri ve düzenlemeleri ile eyaletin eğitim sistemi yer alıyor.Ek olarak, Florida'da eyalette yaşamayı seçen çok sayıda emekli var.

Her eyaletin ekonomisi, istihdam yaratma ve ücretler açısından nasıl karşılaştırılır?

New Jersey'nin nüfusu yaklaşık 10 milyon kişi iken Florida'nın nüfusu yaklaşık 20 milyon kişidir.Bu nedenle, New Jersey ekonomisi 1.000 kişi başına yaklaşık 2 iş oranında iş yaratırken, Florida ekonomisi 1.000 kişi başına yaklaşık 5 iş oranında iş yaratır.New Jersey'deki ortalama ücret yılda 75.000 dolar, Florida'daki ortalama ücret ise yılda 50.000 dolar.Bu nedenle, New Jersey ekonomisi, çalışanlarına Florida ekonomisinden daha fazla ödeme yapıyor.

Her iki devletin de diğerinden daha yüksek bir yaşam maliyeti var mı?

Her eyalette yaşamanın maliyeti, yaşadığınız şehir veya kasabaya bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğinden, bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Ancak, Numbeo'nun 2018 Yaşam Maliyeti Endeksi raporuna göre, hem New Jersey hem de Florida, Florida'nın komşusu Georgia'dan daha yüksek yaşam maliyetlerine sahip.New Jersey'de aylık ortalama kira maliyeti 1.242 dolar iken Florida'da sadece 971 dolar.Ek olarak, New Jersey'de marketler Florida'dakinden ortalama %20 daha pahalıdır.Kamu hizmetleri iki eyalet arasında hemen hemen eşit olsa da, Florida'da nakliye maliyetleri çok daha yüksektir.Örneğin, Florida'da bir galon benzin 2,11 dolar, New Jersey'de galon başına sadece 0,92 dolar.

Sonuç olarak, hangi eyaletin daha yüksek yaşam maliyetine sahip olduğuna karar verirken ne aradığınıza bağlıdır.Öncelikle barınma ve yemekle ilgili harcamalarla ilgileniyorsanız, New Jersey sizin için daha iyi bir seçim olabilir, çünkü bu masraflar genel olarak daha yüksek olma eğilimindedir.Öte yandan, daha ucuz ulaşım ve faturalarla ilgileniyorsanız Floridainia sizin için daha iyi bir seçenek olabilir.

11 İki devlet arasında yaşam kalitesi göstergelerinde herhangi bir fark var mı (örneğin, sağlık hizmetlerine, eğitime, rekreasyona erişim vb.)?

İki devlet arasında yaşam kalitesi göstergelerinde birçok farklılık vardır.Örneğin, Florida'nın nüfusu 18 milyonun üzerindeyken, New Jersey'nin 7 milyonun biraz üzerinde nüfusu var.Bu, Florida'da sağlık ve eğitime erişebilen New Jersey'deki insanlardan daha fazla insan olduğu anlamına geliyor.Ek olarak, Florida New Jersey'den çok daha büyüktür, bu nedenle daha fazla eğlence fırsatı ve alışveriş seçeneği vardır.Genel olarak, her eyalette yaşayanlar için yaşam kalitesi göstergeleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir.Nerede yaşayacağınıza karar verirken hangi faktörlerin sizin için en önemli olduğunu düşünmek önemlidir.

12 Her eyaletteki hava durumu kalıpları, sakinlerin yaşam kalitesini ve yeni sakinleri/işletmeleri çekme yeteneklerini nasıl etkiler?

Her eyaletteki hava durumu düzenleri, sakinlerin yaşam kalitesini ve yeni sakinleri/işletmeleri çekme yeteneğini etkiler.Örneğin, New Jersey'de yazlar sıcak ve nemli, kışlar ise soğuk ve kuraktır.Havadaki bu fark, insanların New Jersey'de veya Florida'da yaşamayı seçip seçmemelerinde önemli bir faktör olabilir.Floridalılar yıl boyunca güneş ışığının ve ılıman sıcaklıkların tadını çıkarır, bu da burayı birçok insan için yaşamak için çekici bir yer haline getirir.Buna karşılık, New Jersey'liler kış aylarında nemi tatsız ve soğuğu çok sert bulabilirler.Ek olarak, mevcut endüstri türlerine bağlı olarak her eyalette farklı ekonomik fırsatlar mevcuttur.Örneğin Florida, elektronik ve diğer yüksek teknoloji ürünleri üreten birçok şirkete ev sahipliği yaparken, New Jersey daha çok ilaç ve bankacılık sektörüyle tanınır.Sonuç olarak, Floridalılar New Jersey'lilerden daha kolay iş bulabilirler.İklimdeki farklılıklar da insanların kişi başına ne kadar para kazandığında rol oynuyor.Örneğin, The Daily Beast'e göre,[1] "New York City, birçok fırsatı olan büyük bir şehir olduğu için en yüksek medyan gelirlerden birine sahip; Miami Beach en düşük medyan gelirlerden birine sahip çünkü çoğunlukla zengin emeklilerden oluşuyor. "Bu, belirli bir duruma geçip geçmemeyi düşünürken hava durumu modellerinin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Sakinlerin yaşam kalitesini etkileyen bir diğer faktör de suç oranlarıdır.The Crime Report'a göre[2] "Suç oranlarının daha düşük olduğu eyaletlerin nüfusu daha küçük olma eğilimindedir: Vermont'ta 100.000 nüfus başına yalnızca 568 şiddet suçu bulunurken, Louisiana'da 1 milyon şiddet suçu vardır."Bu, daha fazla insanın olduğu büyük şehirlerin (Los Angeles gibi) daha küçük kasabalardan (Burlington gibi) daha yüksek suç oranlarına sahip olduğunu gösterir. Korelasyonun her zaman nedensellik anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir - örneğin, Los Angeles gibi büyük şehirlerde yüksek suç oranlarına önemli ölçüde katkıda bulunan başka faktörler de olabilir (örneğin, yoksulluk). Bununla birlikte, bu veriler, suç oranı ve nüfus büyüklüğü gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak, bazı eyaletlerin neden diğerlerine göre yaşamak için daha çok arzu edilen yerler olduğuna dair başka bir bakış açısı sunmaktadır.

Hava durumu düzenleri ve suç oranlarına ek olarak, hangi eyalette yaşadığınıza bağlı olarak ekonomik fırsatlar da değişir.Örneğin, California gelişen teknoloji endüstrisi ile ünlüdür ancak Teksas birçok petrol ve gaz işi de sunmaktadır.[3] Sonuç olarak, iş arayan biri, yalnızca teknoloji endüstrisinde çalışmakla ilgileniyorsa, California yerine Teksas'ta yaşamayı tercih edebilir.Benzer şekilde, emeklilik için bir yer arayan biri, belirli bir bölgede (Arizona gibi) kalmak yerine Amerika'nın doğu kıyısı boyunca kuzeye veya güneye taşınmayı düşünmek isteyebilir.

13 Yakın zamanda meydana gelen doğal afetlerin her iki eyaletin nüfusu üzerinde herhangi bir etkisi oldu mu?

Hem New Jersey hem de Florida'daki son doğal afetler, ilgili nüfusları üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.Özellikle New Jersey'deki fırtına hasarı birçok sakinin yerinden olmasına neden olurken, Florida'yı vuran kasırga ev ve işyerlerinde büyük hasara ve can kaybına neden oldu.Bu olayların her bir eyaletin nüfusunu özel olarak ne kadar etkilediğini söylemek zor, ancak her iki eyaletin ekonomisi üzerinde genel olarak olumsuz bir etkisi olduğu açık.

Tüm Kategoriler: Blog