Sitemap

Có bao nhiêu từ bắt đầu bằng fu?

 1. Mò mẫm
 2. Thân máy bay
 3. Sự tiện nghi
 4. Ống khói
 5. Chạy trốn
 6. Phun ra
 7. Cầu chì
 8. Lỗi lầm
 9. Gallantry

Nguồn gốc của những từ bắt đầu bằng fu là gì?

Kẻ bỏ trốn: một người đã bỏ trốn khỏi nhà hoặc đang cố gắng trốn tránh sự trừng phạt

Kết hợp: sự kết hợp của hai hoặc nhiều phần tử thành một tổng thể mới

Tang lễ: một nghi lễ đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời và bày tỏ nỗi buồn cho người đã khuất và những người thân yêu của họ

Thân máy bay: phần thân chính, thường là hình trụ, của máy bay hoặc tàu vũ trụ

NHIÊN LIỆU: (danh từ) bất kỳ vật liệu dễ cháy nào được sử dụng để sản xuất nhiệt, ánh sáng hoặc điện; (động từ) làm bùng cháy với sự hăng hái.

Chữ fu trong tiếng Nhật có nghĩa là gì?

Chữ fu (ふ) trong tiếng Nhật có nghĩa là "làm", "làm" hoặc "vận hành."Nó cũng được sử dụng như một tiền tố kính ngữ cho nam giới.Một số ví dụ về các từ bắt đầu bằng chữ fu bao gồm: Fukuoka, Furuya và Fujimoto.

Tại sao một số từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng fu?

Một số từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng fu vì chúng được phát âm giống như chữ F.Những từ này bao gồm: fiasco, fugue, gauge, fuse, Mushe, fugacious.

Có từ nào bắt đầu bằng fuz không?

Fuzion, fuzz, futz, FYI, gizmo.

Từ dài nhất bắt đầu bằng fu là gì?

Fugu là từ dài nhất bắt đầu bằng fu.Nó được tạo thành từ hai ký tự Trung Quốc, 腸 (ruột) và 飯 (bữa ăn). Fugu còn được gọi là cá nóc hoặc cá đòn.

Một số từ bốn chữ cái khác bắt đầu bằng fu là gì?

Fugu, fugue, fugueur, funk, funky.

Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một từ bắt đầu bằng fud không?

Fudge, fuzz, fugue, funk.

Có từ nào trong tiếng Tây Ban Nha bắt đầu bằng fu không?

Fuerza, doño, dolor, Fabricante, afuera.

Có bất kỳ từ tiếng Đức nào bắt đầu bằng fu không?

Có một số từ tiếng Đức bắt đầu bằng fu.Một số từ này bao gồm: Fuhrmann, Fußball và Fuchsbau.

Tất cả các từ tiếng Pháp bắt đầu bằng fu có liên quan gì đến lửa không?

 1. Fuego
 2. Fuerza
 3. Firmeza
 4. Fuego nhân tạo
 5. Incendio
 6. Ardiente
 7. Ignícuo
 8. Destrucción
 9. Dễ cháy
Tất cả danh mục: Đốm